Cellular Health

Redox Matters; connecting the dots between Redox Biology and Health, samenvatting in Nederlands

Redox Matters; connecting the dots between Redox Biology and Health, samenvatting in Nederlands

Onze missie is het om mensen te leren wat de principes zijn van het leiden van een gezond leven.

Hoe het werkt en in het bijzonder hoe het werkt op cel niveau.

Welke invloed heeft voeding op de cellen, wat zijn de regels voor energie metabolisme? Hoe verbranden we voedsel en hoe werkt de cel communicatie en waarom is dat belangrijk dat te begrijpen.

De cel communicatie is onderdeel van de cellulaire programmering die verantwoordelijk is voor de mogelijkheid van de cel om zich aan veranderende omgevingscondities aan te passen. Dit aangeboren systeem heeft als doel de homeostase/balans te handhaven, want zonder deze balans wordt het lichaam ziek. Deze functie activeert de “pathway genes” (gen expressie), de kettingreacties die het immuunsysteem aansturen, waardoor ontstekingen geremd worden en helpt  lichaam en geest jong te houden. Natuurlijk zijn de bekende voorwaarden zoals gezonde voeding, beweging en nachtrust belangrijk. Ook zij hebben, naast wat we denken, invloed op de gen expressie.
Echter de mitochondriën worden op den duur minder efficiënt. Langzaam maar zeker wordt er meer reactieve zuurstof moleculen, Reactive Oxygen Species (ROS), geproduceerd tijdens de energie productie in de Krebs cyclus, waardoor onbalans ontstaat wat veroudering of ziekte tot gevolg heeft.

De cel signalering, cel communicatie en reductie-oxydatie (redox) is één van de meest opwindende onderzoeksgebieden in de medische wetenschap van het moment. Als we voorheen refereerden aan “vrije radicalen biologie en -geneeskunde”, spreken we nu over “redox biologie en -geneeskunde”. Doordat de focus nu ligt op “redox biologie en -geneeskunde” benadrukt het begrip dat ROS een belangrijke rol speelt als signaal boodschappers, waardoor kettingreacties geactiveerd worden en zo onze gezondheid beschermen.

Afbeelding met communicatielijnen tussen verschillende personen

Deze “redox signalering” wetenschap laat de centrale rol van redox voor onze gezondheid zien. Centraal is het begrip van de rol van de mitochondriën en de celkern, waar respectievelijk de energie wordt geproduceerd en waar het DNA opgeslagen ligt.

Wat deze twee delen van de cel en hun interacties verbindt zijn de communicatie lijnen van de cel (pathway) die unieke signaal boodschappers gebruiken. Deze signalering controleert alle niveaus van de gezondheid in de cel en daarmee in het lichaam.

Als deze signalering goed werkt, kunnen belangrijke gen pathways het DNA op een gezonde manier beïnvloeden. Wanneer de signalering onderbroken wordt of verzwakt kan de cel niet op een gezonde manier reageren en vindt ziekte en veroudering plaats. We zien dit doorgaans aan symptomen of in grillige laboratorium waarden. Vaak zullen we, om de symptomen te verminderen en de lab waarden te verbeteren, medische interventie plegen. Dit lijkt op het uitzetten van een rookalarm i.p.v. de brand te blussen.
Door de symptomen te reduceren en de kwaliteit van leven te verbeteren, wat zeer te waarderen en vaak noodzakelijk is, lost het zelden de kern van het probleem, welke in de eerste plaats veroorzaakt werd door foute cel signalering en een gebrek aan optimale gen expressie, op.

Er zou naar redox biologie gekeken moeten worden op het niveau van wellness. In plaats van de zorg te benaderen als ‘ziekte-zorg’ zouden we er naar moeten kijken als ‘gezondheids-zorg’.

Doordat er gezonde cel signalering is, wordt er positieve gen expressie en gezond DNA geactiveerd. Onze schadelijke en giftige leefomgeving creëert gemakkelijk de conditie die ons lichaam in oxidatieve stress brengt. Het hangt af van de cel signalering of deze stress al dan niet (gemakkelijk) wordt afgevoerd/opgelost.

Centraal in het functioneren van een cel en zelfs in z’n overleven, is de status van de homeostase van redox balans. Deze status noemen we de oxidatie staat, deze beschrijft de graad van oxidatie  in de cel. De balans tussen oxidanten en reductoren (anti-oxidanten). Als de balans doorslaat naar oxidanten en deze kan niet worden geneutraliseerd dan resulteert het in moleculaire en cellulaire schade. Belangrijk is hoe de cel deze onbalans herkent en hoe het de juiste kettingreactie (pathway) het beste kan activeren, die de juiste gen expressie om anti-oxidanten (reductoren) te produceren die de balans herstellen. Dit is het fundamentele, onderliggende niveau van controle over ziekte en gezondheid.

Essentieel in dit controle systeem zijn de ontelbare signalerings- en gen  pathways, die de cellulaire communicatie noodzakelijk voor de cel gezondheid regelen. Als dit systeem optimaal functioneert zijn de cellen in staat om problemen te detecteren  en er efficiënt en effectief op te reageren, de schade te herstellen of de beschadigde cel te vervangen. Dit detectie, reparatie en vervangingsmechanisme voorkomt afbraak van ons lichaam en brein, herstelt gezondheid en eventueel ontstane schade.

Dit signaleringssysteem (redox signaling) is een essentiële component van alle signaleringsketens die samenhangen met cel functioneren en groei (kinderen), metabolisme, metabole reacties, hormoon signalering en – modulering, immuunsysteem en controle over DNA transcriptie factoren. Elektronen uitwisseling is in alle levende organisme essentieel en de basis van gezondheid en ziekte, leven en dood. Moderne farmacologische interventie is niet in staat om deze basale redox tekorten te corrigeren; het is vaak niet meer dan symptoombestrijding.
Het grondbeginsel is om basis problemen op te lossen. Hoe dichter de corrigerende actie bij de oorsprong van het probleem is, hoe beter de oplossing. De geweldige kwaliteit van de cellen is dat zij een aangeboren natuurlijke capaciteit hebben om beter, zo niet optimaal, te functioneren, als zij met de juiste ingrediënten worden gevoed. De wetenschap over redox biologie en cel signalering is momenteel het best bewaarde ‘geheim’ in de gezondheidszorg

Hoewel de kennis over redox biologie al decennia bekend is (Japan 1931) en er al legio belangwekkende onderzoeken zijn gedaan , komt deze technologie nu tot volwassenheid. De hoeveelheid aan onderzoeksresultaten voorspelt een toekomst van redox gebaseerde oplossingen. Zoals bij veel vooruitgang in de wetenschap en de doorbraak in technologie, creëren deze redox biologische ontwikkelingen nieuwe aanpak in het kader van preventie en herstel van gezondheid. Als mensen, met name in de gezondheidsindustrie, gaan begrijpen wat dit voor de mensheid kan betekenen zal het snel geaccepteerd en gebruikt worden.

Betere beheersing van deze technologie resulteert in een toenemende levensduur, een helderder geest en een gezonde lichaamsgesteldheid. Redox signalering  is een geweldige stap voorwaarts in het terug winnen en onderhouden van onze gezondheid. Er is momenteel een toenemende belangstelling van particulieren en professionals waardoor de vraag van het publiek om zelf de regie te nemen over hun fundamentele gezondheidsstatus aangewakkerd is. Herstel en onderhoud van gezondheid kan nu voor het eerst gebeuren met een fysiologische mogelijkheid, die voorheen niet bestond. Gezonde gen expressie kan nu beïnvloed en gecontroleerd worden, zoals nooit tevoren toegepast zijn en de basis wetten van redox biologie activeren

Deze opkomende “geheime formule” van verbeterde redox biologie is een fundamentele gezondheidsstrategie, die de gezondheid van toekomstige generaties belooft te veranderen. Degene die deze doorbraak in cel communicatie begrijpen en gebruiken hebben het voordeel van werkelijk gezond leven. “Redox Matters” geeft een serieuze kijk op hoe het lichaam op cel niveau verdedigd wordt en zich hersteld. Redox signalering is HET actie mechanisme dat door alle cellen wordt gebruikt om een gezonde gen expressie te activeren

.